Fysioterapeuter

5 av våre fysioterapeuter har driftsavtale med kommunen. De resterende 3 (merket med *) er helprivate hvor man må betale hele andelen selv, uten mulighet til opptjene frikort. Se www.fysio.no for takster innen driftstilskudd ordningen.

Toril Hartviksen

Jarle Rundberg

Peter J. Følling

Elisabeth Fahsing

Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF

Spesialist i ortopedi MNFF

*Thomas p.Ryther

Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF Thomas@reperbanen.com

Tlf. 97547716

*Andrea Betten

Andrea@reperbanen.com

tlf.98442055

Erik Jordahl

*Christian Williams

Christian@reperbanen.com

tlf. 90766996