Fysioterapi

Trykkbølgebehandling (ESWT)
Manuell Bløtvevsbehandling
Elektroterapi
Funksjonell såletilpasning
Spesialister i Idretsfysioterapi
Spesialist i ortopedi
Akupunktur
Intramuskuær stimulering
Manuell terapi
Rehabilitering

© 2023 byReperbanen Fysioterapi og Trening AS.